NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

01.06.2016 r.


NOWY REGULAMIN FLOTY SAMOCHODOWEJ

Z dniem 1 sierpnia 2016 roku wprowadzony został w Naszej organizacji nowy regulamin floty samochodowej. Firma ZIO-MAX nieustannie dąży do podnoszenia jakości swoich usług. Nieodzownym elementem w tego rodzaju procesach jest udoskonalanie i optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Aktualizacja regulaminu wynikała z chęci dostosowania procedury użytkowania samochodów do zmieniających się realiów, zwiększenia zasobów w zakresie floty samochodowej oraz opiniami i doświadczeniami użytkowników.

Wróć do strony głównej serwisu