NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

25.08.2016 r.


ZUS WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE BHP

W miesiącu sierpniu i wrześniu oddelegowaliśmy na szkolenia BHP kilkunastu pracowników w ramach programu szkoleń organizowanych przez ZUS o/Kielce. Firma TARBONUS Sp. z o.o. kolejny raz przeprowadziła cykl szkoleń BHP na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, który realizując zadania wynikające z „Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych" podjął się organizacji nieodpłatnych szkoleń w w/w zakresie. Podstawą prawną szkolenia jest Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr. 180 poz.1860 z 2004 r. z późn. zm.) oraz z art. 207 § 3 Kodeksu Pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek zapoznania się z przepisami o ochronie pracy i z zasadami bhp. Obowiązek poznania przepisów oraz zasad bhp, jak również poddawania się okresowym szkoleniom z zakresu BHP nakłada na pracowników art. 211 ust. 1 Kodeksu Pracy.

Wróć do strony głównej serwisu